Op de algemene ledenvergadering van 14 mei 2022 is het herziene huishoudelijk reglement vastgesteld.
U kunt hier het reglement inzien.

Op de algemene ledenvergadering van 14 mei 2022 is het herziene huishoudelijk reglement vastgesteld.
U kunt hier het reglement inzien.