Pretwerk.nl, 7 augustus 2017

De ongekende groei op de markt voor recreatiewoningen in Nederland zet door. Nadat in 2015, voor het eerst na jarenlange prijsdalingen, het aantal transacties van recreatiewoningen bijna verdubbelde naar 3.130 transacties,
Lees meer

Noot BVVW: Ter informatie voor wie het past.

Pretwerk.nl, 7 augustus 2017

De ongekende groei op de markt voor recreatiewoningen in Nederland zet door. Nadat in 2015, voor het eerst na jarenlange prijsdalingen, het aantal transacties van recreatiewoningen bijna verdubbelde naar 3.130 transacties,
Lees meer

Noot BVVW: Ter informatie voor wie het past.