Lobbyen helpt

Henk Rietberg heeft jarenlang gelobbyd onder de Statenleden van de Provincie Overijssel. En met succes. Lees het onderstaande verslag over een terriër die niet loslaat.

Provincies kunnen dwarsliggen

Het Rijk heeft een aantal jaren geleden het beleid van recreatiewoningen gedelegeerd naar de gemeenten. Maar daar zit nog wel een bestuurslaag tussen, de provincie. Overijssel was toe aan een revisie van de Omgevingsvisie en Verordening uit 2009. In zo’n visie legt de provincie vast wat wel en niet toegestaan is voor de komende jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening. In de nieuwe Omgevingsvisie mochten gemeenten geen veranderingen aanbrengen in de bestemmingsplannen van recreatiewoningen. Een legalisatie of een functie uitbreiding was dus uitgesloten.

Henk Rietberg kwam, samen met een aantal andere eigenaren van recreatiewoningen, in actie. Hij diende een zienswijze in, waarin hij aandrong om het verbod op een dubbelbestemming te schrappen. Natuurlijk ondersteunde hij zijn zienswijze met argumenten als: verloedering van parken als woningen leeg blijven staan, woningen zijn onverkoopbaar, parken trekken criminaliteit aan, etc.
Intussen had Madelon van Hartingsvelt alle Overijsselse BVVW leden aangeschreven om hun grieven op papier te zetten en naar alle Statenfracties te sturen. Later, tijdens het debat op 22 maart, bleek dat dit niet voor niets was geweest.

Op 8 maart 2017 kreeg Henk de kans om in te spreken op een vergadering van de Themacommissie, die zich bezighield met dit onderwerp. Inmiddels had de Gedeputeerde wel gereageerd op Henks zienswijze,  maar die reactie raakte kant noch wal.

‘Ruim 30 indieners van zienswijzen hebben nagenoeg dezelfde reactie ‘ingeplakt’ gekregen. Er is niet naar de plaatselijke omstandigheden gekeken en daarom moet u wel tot de conclusie komen dat de reactie van de provincie complete lariekoek is’, aldus Henk in zijn toespraak.

De boodschap vond weerklank. Dhr. Wertheim, Statenlid van D66, benaderde Henk voor een gesprek dat vond plaats op 20 maart. Aanvankelijk gaf  Wertheim aan dat hij achter de Omgevingsverordening stond, maar gaandeweg wisten Henk en Kira Fijn, die ook meegekomen was, hem op andere gedachten te brengen. Hij was bereid om een artikel van Jan Veltman en prof. Priemus te lezen over de gevolgen van aan- en bijbouwen met een dubbelbestemming en hij erkende dat er situaties zijn die alleen door de gemeente opgelost kunnen worden.

Twee dagen later vond er algemeen Statenoverleg plaats over recreatiewoningen. De algehele teneur was dat de Gedeputeerde Staten bijzonder slecht omgegaan waren met de ingediende zienswijzen en de bijdragen van de insprekers. De Statenleden kregen de zienswijzen niet digitaal toegezonden, maar moesten naar het Provinciehuis om deze in te zien. De namen waren vervangen door nummers, zodat het ondoenlijk was om contact op te nemen met de indieners.

50PLUS, D66. VVD, CDA, SGP en CU stelden een amendement op waarin gemeenten meer maatwerk kunnen leveren voor bijzondere situaties. De PVV vindt sowieso dat iedereen het recht heeft om te bepalen waar en hoe hij of zij wil wonen, dus ook in een recreatiewoning.
In de Statenvergadering van 12 april is dit amendement met grote meerderheid aangenomen. Dit geeft de gemeenten de mogelijkheid om recreatiewoningen die reeds vanaf 1 oktober 2003 onafgebroken permanent bewoond zijn te legaliseren.
Een eerste stap in de goede richting.

Bijlagen:
Zienswijze november 2016
Inspreektekst Omgevingsvisie 8-03-2017
Verslagen Omgevingsverordening Recreatiewoningen

Lobbyen helpt

Henk Rietberg heeft jarenlang gelobbyd onder de Statenleden van de Provincie Overijssel. En met succes. Lees het onderstaande verslag over een terriër die niet loslaat.

Provincies kunnen dwarsliggen

Het Rijk heeft een aantal jaren geleden het beleid van recreatiewoningen gedelegeerd naar de gemeenten. Maar daar zit nog wel een bestuurslaag tussen, de provincie. Overijssel was toe aan een revisie van de Omgevingsvisie en Verordening uit 2009. In zo’n visie legt de provincie vast wat wel en niet toegestaan is voor de komende jaren op het gebied van Ruimtelijke Ordening. In de nieuwe Omgevingsvisie mochten gemeenten geen veranderingen aanbrengen in de bestemmingsplannen van recreatiewoningen. Een legalisatie of een functie uitbreiding was dus uitgesloten.

Henk Rietberg kwam, samen met een aantal andere eigenaren van recreatiewoningen, in actie. Hij diende een zienswijze in, waarin hij aandrong om het verbod op een dubbelbestemming te schrappen. Natuurlijk ondersteunde hij zijn zienswijze met argumenten als: verloedering van parken als woningen leeg blijven staan, woningen zijn onverkoopbaar, parken trekken criminaliteit aan, etc.
Intussen had Madelon van Hartingsvelt alle Overijsselse BVVW leden aangeschreven om hun grieven op papier te zetten en naar alle Statenfracties te sturen. Later, tijdens het debat op 22 maart, bleek dat dit niet voor niets was geweest.

Op 8 maart 2017 kreeg Henk de kans om in te spreken op een vergadering van de Themacommissie, die zich bezighield met dit onderwerp. Inmiddels had de Gedeputeerde wel gereageerd op Henks zienswijze,  maar die reactie raakte kant noch wal.

‘Ruim 30 indieners van zienswijzen hebben nagenoeg dezelfde reactie ‘ingeplakt’ gekregen. Er is niet naar de plaatselijke omstandigheden gekeken en daarom moet u wel tot de conclusie komen dat de reactie van de provincie complete lariekoek is’, aldus Henk in zijn toespraak.

De boodschap vond weerklank. Dhr. Wertheim, Statenlid van D66, benaderde Henk voor een gesprek dat vond plaats op 20 maart. Aanvankelijk gaf  Wertheim aan dat hij achter de Omgevingsverordening stond, maar gaandeweg wisten Henk en Kira Fijn, die ook meegekomen was, hem op andere gedachten te brengen. Hij was bereid om een artikel van Jan Veltman en prof. Priemus te lezen over de gevolgen van aan- en bijbouwen met een dubbelbestemming en hij erkende dat er situaties zijn die alleen door de gemeente opgelost kunnen worden.

Twee dagen later vond er algemeen Statenoverleg plaats over recreatiewoningen. De algehele teneur was dat de Gedeputeerde Staten bijzonder slecht omgegaan waren met de ingediende zienswijzen en de bijdragen van de insprekers. De Statenleden kregen de zienswijzen niet digitaal toegezonden, maar moesten naar het Provinciehuis om deze in te zien. De namen waren vervangen door nummers, zodat het ondoenlijk was om contact op te nemen met de indieners.

50PLUS, D66. VVD, CDA, SGP en CU stelden een amendement op waarin gemeenten meer maatwerk kunnen leveren voor bijzondere situaties. De PVV vindt sowieso dat iedereen het recht heeft om te bepalen waar en hoe hij of zij wil wonen, dus ook in een recreatiewoning.
In de Statenvergadering van 12 april is dit amendement met grote meerderheid aangenomen. Dit geeft de gemeenten de mogelijkheid om recreatiewoningen die reeds vanaf 1 oktober 2003 onafgebroken permanent bewoond zijn te legaliseren.
Een eerste stap in de goede richting.

Bijlagen:
Zienswijze november 2016
Inspreektekst Omgevingsvisie 8-03-2017
Verslagen Omgevingsverordening Recreatiewoningen