In Nederland staan heel wat agrarische woningen, maar omdat het aantal agrarische bedrijven afneemt wegens schaalvergroting, hebben we nu een overschot aan deze woningen. Dankzij de wet Plattelandswoningen, die in 2013 in werking trad, kan de bestemming van agrarische woningen gewijzigd worden in plattelandswoningen. Dan kunnen burgers zonder agrarisch bedrijf er ook in wonen. Ze kunnen dan niet zeuren over herrie of stankoverlast, want het bedrijf moet kunnen doordraaien. Dat is allemaal wettelijk geregeld.
Formeel blijven deze huizen agrarische woningen. Ze krijgen alleen de aanduiding plattelands woning.
Een concreet voorbeeld van hoe die aanduiding in zijn werk gaat, vindt u in het artikel 'Wonen tussen agrariërs'.

Op dezelfde wijze zou omgegaan kunnen worden met recreatiewoningen. Het blijven recreatiewoningen, maar dan met de functie uitbreiding 'wonen toegestaan'. Zelfs indien zo'n woning te dichtbij een bedrijf ligt, is het wettelijk zo te regelen dat het bedrijf geen nadelen ondervindt van de bewoning van het recreatiebedrijf. Waar een wil is, is een weg.

 

 In Nederland staan heel wat agrarische woningen, maar omdat het aantal agrarische bedrijven afneemt wegens schaalvergroting, hebben we nu een overschot aan deze woningen. Dankzij de wet Plattelandswoningen, die in 2013 in werking trad, kan de bestemming van agrarische woningen gewijzigd worden in plattelandswoningen. Dan kunnen burgers zonder agrarisch bedrijf er ook in wonen. Ze kunnen dan niet zeuren over herrie of stankoverlast, want het bedrijf moet kunnen doordraaien. Dat is allemaal wettelijk geregeld.
Formeel blijven deze huizen agrarische woningen. Ze krijgen alleen de aanduiding plattelands woning.
Een concreet voorbeeld van hoe die aanduiding in zijn werk gaat, vindt u in het artikel 'Wonen tussen agrariërs'.

Op dezelfde wijze zou omgegaan kunnen worden met recreatiewoningen. Het blijven recreatiewoningen, maar dan met de functie uitbreiding 'wonen toegestaan'. Zelfs indien zo'n woning te dichtbij een bedrijf ligt, is het wettelijk zo te regelen dat het bedrijf geen nadelen ondervindt van de bewoning van het recreatiebedrijf. Waar een wil is, is een weg.