Onder onderstaande link vindt u de lijst met met blokkades die provinvies opwerpen tegen door gemeenten gewenste legalisatie of functieuitbreiding in bestemmingsplannen.
Blokkadelijst

 

Onder onderstaande link vindt u de lijst met met blokkades die provinvies opwerpen tegen door gemeenten gewenste legalisatie of functieuitbreiding in bestemmingsplannen.
Blokkadelijst