De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.komt op 16 april bij elkaar en op de agenda staat een brief van minister Schultz van Haegen. De brief gaat over vernieuwing van de leefomgeving.
De minister geeft prachtige voorbeelden van haar soepele beleid, waarin leegstaande kantoorpanden en winkels ingezet worden voor bewoning.

Deze brief is een open deur voor de BVVW. Als deze onorthodoxe beleidsaanpak ingezet wordt om verpaupering van kantoorpanden en winkelstraten te voorkomen, waarom zou de minister dit beleid dan niet toepassen op recreatiewoningen? De BVVW pleit voor een breed overleg tussen Rijk, Provincie en de VNG om de flexibiliteit in de woningmarkt te versterken.

Lees de brief

 De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.komt op 16 april bij elkaar en op de agenda staat een brief van minister Schultz van Haegen. De brief gaat over vernieuwing van de leefomgeving.
De minister geeft prachtige voorbeelden van haar soepele beleid, waarin leegstaande kantoorpanden en winkels ingezet worden voor bewoning.

Deze brief is een open deur voor de BVVW. Als deze onorthodoxe beleidsaanpak ingezet wordt om verpaupering van kantoorpanden en winkelstraten te voorkomen, waarom zou de minister dit beleid dan niet toepassen op recreatiewoningen? De BVVW pleit voor een breed overleg tussen Rijk, Provincie en de VNG om de flexibiliteit in de woningmarkt te versterken.

Lees de brief