De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een beleidsbrief over permanent wonen in recreatiewoningen gestuurd naar de gemeenten in Nederland. Deze brief komt inhoudelijk sterk overeen met het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’. Het verschil is echter dat een gemeente die nadrukkelijk handhaaft de richtlijnen van de VNG niet hoeft op te volgen. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen. 

De BVVW zal daarom goed opletten hoe gemeenten met de richtlijnen omgaan. Bovendien is het niet zo gemakkelijk om te bewijzen dat men vanaf 31 oktober 2003 tot 1 januari 2010 ononderbroken heeft gewoond in een recreatiewoning. Het is daarom niet verstandig om nu direct een omgevingsvergunning aan te vragen. Als de bewijzen voor een gemeente discutabel zijn en die gemeente ook niet geneigd is om medewerking te verlenen, kan een aanvraag u juist in problemen brengen. Probeer te peilen of uw gemeente welwillend staat ten aanzien van deze brief en wellicht is de brief een handvat om uw gemeente wat milder te stemmen over permanente bewoning van recreatie woningen. 

Hieronder kunt u de brief van de VNG downloaden en de toelichting van mr. Jan Veltman - als u tenminste lid bent - lezen.

Brief VNG
Toelichting op brief door mr. Jan Veltman (alleen toegankelijk voor leden)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een beleidsbrief over permanent wonen in recreatiewoningen gestuurd naar de gemeenten in Nederland. Deze brief komt inhoudelijk sterk overeen met het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’. Het verschil is echter dat een gemeente die nadrukkelijk handhaaft de richtlijnen van de VNG niet hoeft op te volgen. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen. 

De BVVW zal daarom goed opletten hoe gemeenten met de richtlijnen omgaan. Bovendien is het niet zo gemakkelijk om te bewijzen dat men vanaf 31 oktober 2003 tot 1 januari 2010 ononderbroken heeft gewoond in een recreatiewoning. Het is daarom niet verstandig om nu direct een omgevingsvergunning aan te vragen. Als de bewijzen voor een gemeente discutabel zijn en die gemeente ook niet geneigd is om medewerking te verlenen, kan een aanvraag u juist in problemen brengen. Probeer te peilen of uw gemeente welwillend staat ten aanzien van deze brief en wellicht is de brief een handvat om uw gemeente wat milder te stemmen over permanente bewoning van recreatie woningen. 

Hieronder kunt u de brief van de VNG downloaden en de toelichting van mr. Jan Veltman - als u tenminste lid bent - lezen.

Brief VNG
Toelichting op brief door mr. Jan Veltman (alleen toegankelijk voor leden)