Afdrukken

Leeuwarder Courant, 30 november 2018

Terschelling zet de beoogde strijd tegen het permanent wonen in zomerhuizen op een lager pitje. De krappe woningmarkt biedt te weinig alternatieven.
Lees meer

Noot BVVW: Eindelijk weer een gemeenteraad die de realiteit van het grote woning tekort aan sociale woningen onder ogen ziet en daar ook naar handelt.