Hoogeveensche Courant, 25 augustus 2017

Zuidwolde - Liefst 62% van de recreatieparken in De Wolden is niet vitaal, van alle woningen is 74% juist wel vitaal. Dat percentage wordt vooral bereikt doordat het grootste park, Westerbergen in Echten, als enige als excellent wordt beoordeeld.
Meerdere parken kunnen beter getransformeerd worden, bijvoorbeeld voor permanente bewoning.
Lees meer

Noot BVVW: Wijselijk zien steeds meer bestuurders de maatschappelijke realiteit onder ogen.

Hoogeveensche Courant, 25 augustus 2017

Zuidwolde - Liefst 62% van de recreatieparken in De Wolden is niet vitaal, van alle woningen is 74% juist wel vitaal. Dat percentage wordt vooral bereikt doordat het grootste park, Westerbergen in Echten, als enige als excellent wordt beoordeeld.
Meerdere parken kunnen beter getransformeerd worden, bijvoorbeeld voor permanente bewoning.
Lees meer

Noot BVVW: Wijselijk zien steeds meer bestuurders de maatschappelijke realiteit onder ogen.