Afdrukken

LoCourant.nl, 18 mei 2017

Geachte commissieleden, wethouders en andere aanwezigen. Vanavond wordt de problematiek omtrent het recreatiepark Mulligen besproken, zijnde een vervolg op hetgeen in de commissie op 5 april jongstleden aan de orde is geweest.
Lees meer