LoCourant.nl, 18 mei 2017

Geachte commissieleden, wethouders en andere aanwezigen. Vanavond wordt de problematiek omtrent het recreatiepark Mulligen besproken, zijnde een vervolg op hetgeen in de commissie op 5 april jongstleden aan de orde is geweest.
Lees meer

LoCourant.nl, 18 mei 2017

Geachte commissieleden, wethouders en andere aanwezigen. Vanavond wordt de problematiek omtrent het recreatiepark Mulligen besproken, zijnde een vervolg op hetgeen in de commissie op 5 april jongstleden aan de orde is geweest.
Lees meer