0348-online.nl, 05 maart 2009
Publicatie van de gemeente Woerden

WOERDEN - Afgelopen weekend zijn door de gemeente in het kader van het bestemmingsplan controles uitgevoerd in het buitengebied op illegale bewoning. Bij 17% van de controles is een overtreding aangetroffen, en bij 13% is er sprake van een twijfelgeval. De gemeente treedt hierbij handhavend op, omdat aan bewoning van onder andere recreatieve nachtverblijven een eind gemaakt moet worden.

Onlangs is de Handhavingsnota vastgesteld waarin enkele speerpunten zijn bepaald waar de gemeente zich nu op gaat richten. 'Illegale bewoning' is één van de drie speerpunten. Daarnaast controleren we natuurlijk ook op de 'gewone zaken'.

Afgelopen week controleerde de gemeente in het buitengebied van Woerden, Kamerik en Zegveld op illegale bewoning. Hierbij wordt gekeken naar mensen die wonen op een terrein of in een woning dat hier niet voor is bestemd of bedoeld. Zestig percelen zijn gecontroleerd. In tien gevallen werd vastgesteld dat er sprake is van een 'strijdige situatie'. Dit is wanneer er bijvoorbeeld permanente bewoning in een stacaravans wordt aangetroffen, of sprake is van complete bewoning terwijl er alleen recreatieve bewoning is toegestaan. Acht situaties zijn twijfelachtig te noemen en komen zeker voor hercontrole in aanmerking.

Actie
Alle gevallen worden nu op zich bekeken, waarbij de betreffende personen worden ingelicht. Er wordt handhavend opgetreden, door middel van een nacontrole en eventuele dwangsomoplegging.

Bijvoorbeeld:
Piet heeft een bouwvergunning voor een schapenstal, maar heeft deze zo verbouwd dat hij er met zijn vrouw in woont. Nu heeft de gemeente dit zaterdag geconstateerd dat Piet erin woont. Dat mag niet omdat hij alleen een bouwvergunning heeft voor een schapenstal. In Piets schapenstal mag namelijk niet gewoond worden volgens het bestemmingsplan. Piet krijgt een brief van de gemeente waarin staat dat zij de indruk hebben dat Piet er woont, in plaats van zijn schapen. Piet kan hierop reageren. Als blijkt dat Piet hier echt woont, dan zal hij binnen een bepaalde tijd moeten vertrekken. Hij moet ook de woning achterlaten in de staat waarvoor de vergunning is verleend. Dus wanneer de vergunning is verleend voor een schapenstal, moet deze ook als schapenstal worden achtergelaten, en daar hoort nou eenmaal geen keukentje en een badkamer in.

Waarom?
Waarom doen we dit? Als gemeente moeten we de regels naleven. Als er een bestemmingsplan is waarbij is bepaald waar men wel of niet mag wonen, is het niet toegestaan dat bewoners zelf gaan bedenken dat zij er wél willen gaan wonen. Het beleid van de overheid is erop gericht om het aantal woningen in het buitengebied niet te laten toenemen. Ook de veiligheid van de bewoner komt hierbij in het geding. Denk bijvoorbeeld aan de brandveiligheid. Tevens staan bewoners niet geregistreerd, dus mocht er in de buurt wat gebeuren, dan weten de hulpverleners niet dat hier mensen aanwezig zijn. Ook zijn er financiële redenen te noemen, iedereen betaalt bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, maar als je niet geregistreerd bent, dan krijg je ook geen rekening, wat maakt dat de gemeente, en daarmee de andere inwoners, er de dupe van worden.

0348-online.nl, 05 maart 2009
Publicatie van de gemeente Woerden

WOERDEN - Afgelopen weekend zijn door de gemeente in het kader van het bestemmingsplan controles uitgevoerd in het buitengebied op illegale bewoning. Bij 17% van de controles is een overtreding aangetroffen, en bij 13% is er sprake van een twijfelgeval. De gemeente treedt hierbij handhavend op, omdat aan bewoning van onder andere recreatieve nachtverblijven een eind gemaakt moet worden.

Onlangs is de Handhavingsnota vastgesteld waarin enkele speerpunten zijn bepaald waar de gemeente zich nu op gaat richten. 'Illegale bewoning' is één van de drie speerpunten. Daarnaast controleren we natuurlijk ook op de 'gewone zaken'.

Afgelopen week controleerde de gemeente in het buitengebied van Woerden, Kamerik en Zegveld op illegale bewoning. Hierbij wordt gekeken naar mensen die wonen op een terrein of in een woning dat hier niet voor is bestemd of bedoeld. Zestig percelen zijn gecontroleerd. In tien gevallen werd vastgesteld dat er sprake is van een 'strijdige situatie'. Dit is wanneer er bijvoorbeeld permanente bewoning in een stacaravans wordt aangetroffen, of sprake is van complete bewoning terwijl er alleen recreatieve bewoning is toegestaan. Acht situaties zijn twijfelachtig te noemen en komen zeker voor hercontrole in aanmerking.

Actie
Alle gevallen worden nu op zich bekeken, waarbij de betreffende personen worden ingelicht. Er wordt handhavend opgetreden, door middel van een nacontrole en eventuele dwangsomoplegging.

Bijvoorbeeld:
Piet heeft een bouwvergunning voor een schapenstal, maar heeft deze zo verbouwd dat hij er met zijn vrouw in woont. Nu heeft de gemeente dit zaterdag geconstateerd dat Piet erin woont. Dat mag niet omdat hij alleen een bouwvergunning heeft voor een schapenstal. In Piets schapenstal mag namelijk niet gewoond worden volgens het bestemmingsplan. Piet krijgt een brief van de gemeente waarin staat dat zij de indruk hebben dat Piet er woont, in plaats van zijn schapen. Piet kan hierop reageren. Als blijkt dat Piet hier echt woont, dan zal hij binnen een bepaalde tijd moeten vertrekken. Hij moet ook de woning achterlaten in de staat waarvoor de vergunning is verleend. Dus wanneer de vergunning is verleend voor een schapenstal, moet deze ook als schapenstal worden achtergelaten, en daar hoort nou eenmaal geen keukentje en een badkamer in.

Waarom?
Waarom doen we dit? Als gemeente moeten we de regels naleven. Als er een bestemmingsplan is waarbij is bepaald waar men wel of niet mag wonen, is het niet toegestaan dat bewoners zelf gaan bedenken dat zij er wél willen gaan wonen. Het beleid van de overheid is erop gericht om het aantal woningen in het buitengebied niet te laten toenemen. Ook de veiligheid van de bewoner komt hierbij in het geding. Denk bijvoorbeeld aan de brandveiligheid. Tevens staan bewoners niet geregistreerd, dus mocht er in de buurt wat gebeuren, dan weten de hulpverleners niet dat hier mensen aanwezig zijn. Ook zijn er financiële redenen te noemen, iedereen betaalt bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, maar als je niet geregistreerd bent, dan krijg je ook geen rekening, wat maakt dat de gemeente, en daarmee de andere inwoners, er de dupe van worden.