de Dalfster Marskramer, 2 november 2013 
 
DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft afgelopen donderdagavond ingestemd met de meerjarenbegroting die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. Toch bracht de raad een belangrijke wijziging aan.
de Dalfster Marskramer, 2 november 2013 
 
DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft afgelopen donderdagavond ingestemd met de meerjarenbegroting die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. Toch bracht de raad een belangrijke wijziging aan.