Bij de internetconsultatie rond de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht werd door de BVVW een reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gemist.
Na uitvoerig contact met BiZa (telefonisch, per brief en mail) kwam de reactie van de VNG alsnog in ons bezit.
Hieronder vindt u alle stukken van deze correspondentie:
Brief tweede actie-agenda
Mailcorrespondentie
VNG reactie internetconsultatie
Brief aan BiZa
Kamerbrief recreatiewoningen
Kamervragen 

 

 

 

Bij de internetconsultatie rond de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht werd door de BVVW een reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gemist.
Na uitvoerig contact met BiZa (telefonisch, per brief en mail) kwam de reactie van de VNG alsnog in ons bezit.
Hieronder vindt u alle stukken van deze correspondentie:
Brief tweede actie-agenda
Mailcorrespondentie
VNG reactie internetconsultatie
Brief aan BiZa
Kamerbrief recreatiewoningen
Kamervragen