LV 5 11 BB

Van succes kun je spreken wanneer je bereikt hebt wat je van plan was. De ledenvergadering was bijeengeroepen om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen aan de huidige situatie en om meer inzicht te krijgen in de nieuwe Omgevingswet. Dat is gelukt. Mr. Jan Veltman hield een helder betoog over de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt. Omdat deze wet een breed terrein beslaat (bouwen, wonen, milieu en activiteiten in de leefomgeving) worden nu meerdere partijen door de overheid geraadpleegd om het praktisch gebruik van deze wet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jan is bezig om een samenvatting te schrijven over deze wet, die binnenkort op de website geplaatst zal worden.

De centrale vraag was of door de nieuwe wet het legaliseren van vakantiewoningen gemakkelijker zal worden. Hierop kon Jan geen eenduidig antwoord geven. De wet is in constructie en het eindresultaat is nog niet bekend. Wel zal Jan de ontwikkeling nauwgezet volgen, zodat de BVVW betrokken kan blijven bij het proces. Zeker is dat de invloed van de gemeenten op de ruimtelijke ontwikkeling groter wordt.
De leden stelden veel vragen, zoals op iedere ledenvergadering. Er was veel expertise in de zaal. De vragen werden praktisch beantwoord.

LV 5 11 BB

Van succes kun je spreken wanneer je bereikt hebt wat je van plan was. De ledenvergadering was bijeengeroepen om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen aan de huidige situatie en om meer inzicht te krijgen in de nieuwe Omgevingswet. Dat is gelukt. Mr. Jan Veltman hield een helder betoog over de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt. Omdat deze wet een breed terrein beslaat (bouwen, wonen, milieu en activiteiten in de leefomgeving) worden nu meerdere partijen door de overheid geraadpleegd om het praktisch gebruik van deze wet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jan is bezig om een samenvatting te schrijven over deze wet, die binnenkort op de website geplaatst zal worden.

De centrale vraag was of door de nieuwe wet het legaliseren van vakantiewoningen gemakkelijker zal worden. Hierop kon Jan geen eenduidig antwoord geven. De wet is in constructie en het eindresultaat is nog niet bekend. Wel zal Jan de ontwikkeling nauwgezet volgen, zodat de BVVW betrokken kan blijven bij het proces. Zeker is dat de invloed van de gemeenten op de ruimtelijke ontwikkeling groter wordt.
De leden stelden veel vragen, zoals op iedere ledenvergadering. Er was veel expertise in de zaal. De vragen werden praktisch beantwoord.