Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de politieke partijen zich klaarmaken voor de verkiezingen. Enkele partijen hebben hun verkiezingsprogramma al in de media gelanceerd. Nu is de beste periode om de politici te benaderen. De BVVW heeft niet stil gezeten. Het bestuur heeft in een brief geformuleerd waar de BVVW voor staat: Stop met het verbod op bewoning van recreatiewoningen in eigendom van particulieren op niet-commerciële recreatieparken.
De conclusie van deze brief is duidelijk. Het toestaan van bewoning geeft: 
-  rechtsgelijkheid;
-  betere woonomstandigheden voor ouderen, alleenstaanden en starters op de woningmarkt;
-  minder kosten voor de gemeente;
-  hogere opbrengst voor de gemeentekas;
-  economisch voordeel voor de lokale middenstand

En minstens zo belangrijk: 
- er komen veel woningen vrij om de zo vaak genoemde problematiek van  het woningtekort voor een fors deel op te lossen. 

Wij roepen de politieke partijen dan ook op in hun komende verkiezingsprogramma’s op te nemen dat wonen in een recreatiewoning – binnen nog vast te stellen kaders –wordt toegestaan.

Wilt u de hele brief lezen,
Link naar PDF-versie

De argumenten van de brief kunt u gebruiken als u zelf partijen benadert. Natuurlijk begrijpt de BVVW dat legalisering niet landelijk, maar op gemeenteniveau geregeld wordt. Dat betekent niet dat de landelijke partijen geen invloed hebben op gemeenten. Zij hebben wel invloed en kunnen het klimaat beïnvloeden ten gunste van legalisering.

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de politieke partijen zich klaarmaken voor de verkiezingen. Enkele partijen hebben hun verkiezingsprogramma al in de media gelanceerd. Nu is de beste periode om de politici te benaderen. De BVVW heeft niet stil gezeten. Het bestuur heeft in een brief geformuleerd waar de BVVW voor staat: Stop met het verbod op bewoning van recreatiewoningen in eigendom van particulieren op niet-commerciële recreatieparken.
De conclusie van deze brief is duidelijk. Het toestaan van bewoning geeft: 
-  rechtsgelijkheid;
-  betere woonomstandigheden voor ouderen, alleenstaanden en starters op de woningmarkt;
-  minder kosten voor de gemeente;
-  hogere opbrengst voor de gemeentekas;
-  economisch voordeel voor de lokale middenstand

En minstens zo belangrijk: 
- er komen veel woningen vrij om de zo vaak genoemde problematiek van  het woningtekort voor een fors deel op te lossen. 

Wij roepen de politieke partijen dan ook op in hun komende verkiezingsprogramma’s op te nemen dat wonen in een recreatiewoning – binnen nog vast te stellen kaders –wordt toegestaan.

Wilt u de hele brief lezen,
Link naar PDF-versie

De argumenten van de brief kunt u gebruiken als u zelf partijen benadert. Natuurlijk begrijpt de BVVW dat legalisering niet landelijk, maar op gemeenteniveau geregeld wordt. Dat betekent niet dat de landelijke partijen geen invloed hebben op gemeenten. Zij hebben wel invloed en kunnen het klimaat beïnvloeden ten gunste van legalisering.