Public Affairs is blij met de vele reacties op het verzoek om een enquêteformulier in te vullen. Madelon van Hartingsvelt is druk bezig de gegevens te verwerken, zodat we een juister beeld krijgen van het gebruik van recreatiewoningen. De BVVW kan haar standpunt nu beter onderbouwen met niet mis te verstane feiten. Onze dank aan een ieder die het formulier heeft ingevuld.

Public Affairs is blij met de vele reacties op het verzoek om een enquêteformulier in te vullen. Madelon van Hartingsvelt is druk bezig de gegevens te verwerken, zodat we een juister beeld krijgen van het gebruik van recreatiewoningen. De BVVW kan haar standpunt nu beter onderbouwen met niet mis te verstane feiten. Onze dank aan een ieder die het formulier heeft ingevuld.