De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voortgangsrapport gestuurd naar minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.v.m. de beleidsbrief van de VNG, die in de plaats gekomen is van het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning  recreatiewoningen’. U weet het vast nog wel. In de beleidsbrief werd voorgesteld om bewoners van recreatiewoningen van voor 31 oktober 2003, onder bepaalde voorwaarden, een gedoogbeschikking te verlenen. De vraag is: Is dat ook gebeurd en wat hebben gemeenten met de beleidsbrief van de VNG gedaan?
Enkele conclusies zijn dat het aantal ‘oude’ gevallen ten opzichte van de meer recente gevallen niet meer substantieel is en dat de uitvoering van het beleid erg veel handhavingscapaciteit vraagt. De eerste gevolgtrekking is logisch. Natuurlijk is het aantal ‘oude’ gevallen gering. Niemand durft zich nog in te schrijven op het adres van zijn recreatiewoning. Dat de handhavingscapaciteit zwaar is kan iedereen zich voorstellen. De remedie is simpel: Niet handhaven dus.
- De brief van de VNG naar de minister, kunt u inzien.
- Op deze link vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer.
- Op deze link vindt u de beleidsbrief van de VNG.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voortgangsrapport gestuurd naar minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.v.m. de beleidsbrief van de VNG, die in de plaats gekomen is van het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning  recreatiewoningen’. U weet het vast nog wel. In de beleidsbrief werd voorgesteld om bewoners van recreatiewoningen van voor 31 oktober 2003, onder bepaalde voorwaarden, een gedoogbeschikking te verlenen. De vraag is: Is dat ook gebeurd en wat hebben gemeenten met de beleidsbrief van de VNG gedaan?
Enkele conclusies zijn dat het aantal ‘oude’ gevallen ten opzichte van de meer recente gevallen niet meer substantieel is en dat de uitvoering van het beleid erg veel handhavingscapaciteit vraagt. De eerste gevolgtrekking is logisch. Natuurlijk is het aantal ‘oude’ gevallen gering. Niemand durft zich nog in te schrijven op het adres van zijn recreatiewoning. Dat de handhavingscapaciteit zwaar is kan iedereen zich voorstellen. De remedie is simpel: Niet handhaven dus.
- De brief van de VNG naar de minister, kunt u inzien.
- Op deze link vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer.
- Op deze link vindt u de beleidsbrief van de VNG.