Dit zijn interessante brieven. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een brief aan minister Schultz van Haegen aangegeven hoe het beleid van gemeenten verloopt wat betreft permanente bewoning van recreatiewoningen. Eén zin uit de brief valt op: ‘Het handhaven van het beleid is zeer arbeidsintensief en vergt vaak geruime tijd in verband met de bezwaar- en beroepsprocedures die op dit moment nog worden gevoerd.’ U moet de hele brief maar even lezen, maar één ding wordt wel duidelijk: Handhavingsbeleid is over vele jaren niet vol te houden. Klik op VNG-brief 19-3-2013 .

Als reactie op deze brief heeft de Minister de Tweede Kamer ingelicht. Even een citaat uit de brief van de Minister: 'Uit interviews die de VNG met relevante gemeenten heeft gevoerd blijkt dat het aantal ”oude gevallen” ten opzichte van recente gevallen niet meer substantieel is. De VNG verwacht dat de problematiek eind 2013 zal zijn teruggebracht tot enkele tientallen.' Klik op brief Minister aan Tweede Kamer.

Dit zijn interessante brieven. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een brief aan minister Schultz van Haegen aangegeven hoe het beleid van gemeenten verloopt wat betreft permanente bewoning van recreatiewoningen. Eén zin uit de brief valt op: ‘Het handhaven van het beleid is zeer arbeidsintensief en vergt vaak geruime tijd in verband met de bezwaar- en beroepsprocedures die op dit moment nog worden gevoerd.’ U moet de hele brief maar even lezen, maar één ding wordt wel duidelijk: Handhavingsbeleid is over vele jaren niet vol te houden. Klik op VNG-brief 19-3-2013 .

Als reactie op deze brief heeft de Minister de Tweede Kamer ingelicht. Even een citaat uit de brief van de Minister: 'Uit interviews die de VNG met relevante gemeenten heeft gevoerd blijkt dat het aantal ”oude gevallen” ten opzichte van recente gevallen niet meer substantieel is. De VNG verwacht dat de problematiek eind 2013 zal zijn teruggebracht tot enkele tientallen.' Klik op brief Minister aan Tweede Kamer.